"Aby bronić swojej czystości, Św. Franciszek z Asyżu tarzał się w śniegu, Św. Benedykt rzucił się w krzak ciernisty, Św. Bernard zanurzył się w lodowatym stawie...
A ty coś uczynił???" 
1. Seksualność jest - zgodnie z zamiarem Boga - sama w sobie dobra: ”Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. A widział Bóg, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre”

2. Dar seksualności jest dany ale i zadany. Obowiązkiem jest pielęgnowanie tego daru, rozwijanie go dla własnego dobra i dla dobra innych. Seksualność ludzka jest miejscem szczęścia tylko wówczas, gdy jest wykorzystywana zgodnie z zamiarem Stwórcy.

3. Seksualnością rządzą prawa wpisane w naturę człowieka. Obowiązkiem człowieka jest je poznać i dostosować się do nich. Seksualność nie jest miejscem taniej rozrywki i zabawy.

4. Istotą seksualności jest otwarcie się na drugiego człowieka. Seksualność jest miejscem otwarcia na miłość: miejscem przyjmowania i dawania siebie. Seksualność osiąga swoją głębie dopiero wtedy gdy jedność erotyczna zostaje przygotowana i poprzedzona jednością uczuciową i duchową. Seksualność ma wyrażać jedność, która już jest między dwojgiem ludzi. Seksualność jest miejscem dawania życia: dlatego tak wielka odpowiedzialność, by była uporządkowana i dobrze ukierunkowana.

5. Dorastanie do pełnej męskości i kobiecości to dorastanie do pełnej odpowiedzialności za siebie i za drugiego: „Staraj się tak kierować własną seksualnością, byś mógł swoim dzieciom radzić, aby postępowały tak, jak ty teraz postępujesz’.

6. Różnice w seksualności:

a) kobieta koncertuje się bardziej na przeżyciach emocjonalnych. Oczekuje zainteresowania nie własną seksualnością ale całą sobą. Oczekuje opieki, troskliwości, mocnego oparcia. Niebezpieczeństwem dla kobiety jest jej tendencja do zawłaszczenia emocjonalnego (zachłanność emocjonalna, nadopiekuńczość)

b) mężczyzna jest bardziej skoncentrowany na dawaniu, na aktywności. Grozi mu szukanie zaspokojenia siebie, swojej pożądliwości, bez budowania głębokiej więzi z kobietą. Może być ukierunkowany na ciało kobiety, na szukaniu siebie. Potrzebuje pracy nad sobą, by dbać o dobro drugiej osoby, dawać miłość, poczucie bezpieczeństwa, stałości.

7. Integracja seksualna jest dla wielu młodych procesem bardzo trudnym. Ma swoje chwile wzlotów ale także i upadków. Aby zrozumieć swoje zachowania, reakcje, trzeba najpierw rozumieć swój świat uczuć. Niedojrzała emocjonalność rodzi zwykle niedojrzałe zachowania seksualne. Dojrzałe traktowanie spraw seksualnych wiąże się z doświadczeniem miłości i odpowiedzialności.

8. Seksualności używa się do wyrażania miłości w sposób wolny, dojrzały i odpowiedzialny. Tym co ma kierować człowieka jest rozum i wola a nie własne potrzeby, pożądliwości i uczucia. Musisz wkładać dużo trudu by w okresie młodości rozwijać własną seksualność w kierunku ofiarnej miłości, by nie stać się niewolnikiem swoich pożądań, ale ćwiczyć się opanowywaniu popędu seksualnego.

9. Cielesny wymiar seksualności sprawia, że tak łatwo traktować jest drugą osobę jako przedmiot pożądania, do wyżycia się, do rozładowania swoich uczuć i popędów (np. pornografia, prostytucja, masturbacja).

10. W wieku dorastania następuje wzrost ciekawości seksualnej, wzrost pragnień, wzrost potrzeby bliskości drugiej osoby. Niestety rozwój cielesny wyprzedza rozwój moralny i duchowy. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość, uczyć się samoopanowania, pokochać cnotę czystości, chronić swoją wartość przed pożądaniem. W tym wieku pojawia się także lęk przed odkrywaniem swoje płci, poczucie winy z powodu tego, co się dzieje w organizmie.

11. Trzeba rozmawiać o tym, najlepiej z zaufaną osobą, bo ukryte leki i ciekawość prowadzi do rozbudzenia napięcia seksualnego. Im większe lęki w przeżywaniu seksualności tym większe zaburzenia i poczucie winy. W młodości trzeba używać naturalnych i nadprzyrodzonych środków, by redukować napięcie seksualne, by unikać rozbudzania popędu seksualnego.

12. Trzeba poznać mechanizm napięcia seksualnego: długotrwały obraz w wyobraźni doprowadza do podniecenia i rozładowania emocjonalnego. Należy umiejętnie kierować samym obrazem w wyobraźni, nie zaśmiecać wyobraźni. Obrazy erotyczne trzeba zastępować innymi obrazami –jest to trudne bo obrazy erotyczne zawierają silny ładunek emocjonalny.

13. Pokusy seksualne (myśli, obrazy) same w sobie nie są grzechem. Grzechem jest zgoda woli człowieka. W pokusach trzeba reagować szybko i zdecydowanie. Trzeba mieć dystans do swojej seksualności, żyć w jak największym pokoju, nie panikować.

Święty Józefie, Stróżu i Ojcze Dziewic, 
Twojej wiernej straży została powierzona 
sama Niewinność - Jezus Chrystus 
i Najświętsza Maryja Panna; 
przez ten podwójny Skarb Tobie 
powierzony, Jezusa i Maryję, 
błagam Cię, strzeż mnie od 
wszelkiej nieczystości i pomóż 
zachować czystość, abym myślą 
nieskalaną, sercem niewinnym 
i czystym ciałem zawsze służyła 
Jezusowi i Maryi w jak 
największej czystości. 

Amen.

A jakie jest twoje zdanie na ten temat???
Obejrzyj filmik i się zastanów !!!
Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać.
Darmowe strony internetowe dla każdego